Годишно приключване

Предимства

Ако вие разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото осчетоводяване на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети или не се чувства сигурен в тази област, то ние можем да Ви помогнем.


Обхват на услугата


Цена

Цената за годишно счетоводно и данъчно приключване с изготвяне на годишните финансови отчети в зависимост от спецификата на извършваната дейност и обема на докуменооборота от 100 до 400 лв.
Цената за счетоводен отчет +  статистически отчет + данъчна декларация -за фирми без дейност през 2011  година е 50 лева.
Цената за проверка и заверка на Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител се определя съгласно утвърдените тарифи за дипломирани експерт-счетоводители.