Търговия  между България и останалите страни членки на ЕС

При търговската дейност между България и останалите страни-членки на Европейския съюз не се прилагат мита и не се осъществява митнически контрол .

Ограничения

Акцизи

Съгласно българското законодателство с акциз се облагат следните стоки:
алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електрическа енергия.

Административни процедури

Декларация за търговия със стоки


Регистрираните по ДДС български търговци, които търгуват със стоки и услуги с клиенти от други държави-членки на ЕС, регистрирани по ДДС, трябва да подадат VIES декларация.
За някои стоки се изисква производителят да бъде лицензиран - органите потвърждават, че производителят покрива определени стандарти. Това се отнася за сектори като, например, месопроизводство, селско стопанство и млекопроизводство. Разрешително е необходимо също и при превоза на стоки.