Еднократни услуги

Финансови и данъчни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)
Трудово-правни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)