Абонаметно обслужване

Цена на услугата


 Цената за пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви. За новосъздадени фирми и фирми с документооборот до 50 документа годишно цената за счетоводното обслужване е от 50 до 60 лева месечно. Абонаментното счетоводно обслужване за малки и средни предприятия с персонал до 5 човека и месечен документооборот до 50 броя и нерегистрирани по ЗДДС е между 50 и 120 лв., а за тези регистрирани по ЗДДС е между 100 и 200 лв. 

Ориентировачни цени

 
Брой документи Нерегистриани по ЗДДС Регистрирани по ЗДДС
За новорегистрирани фирми и еднолични търговци с минимален документооборот (до 50 документа годишно) и едно осигурено лице 50 лева  
За фирми с оборот до 50 документа годишно и до 3 осигурени лица 50 лева 80 лева
От 50 до 100 бр. документи месечно 150-250 лева 200-350 лева
Над 100 бр. документи месечно по договаряне по договаряне


Обхват на услугата


1.Основни ангажименти по счетоводната част:


2.Основни ангажименти по данъчната част:


3.Основни ангажименти във връзка с персонала - заплати и осигуровки: