Регистрация на фирма

БЕЗПЛАТНА регистрация в Търговския регистър на фирми, които желаят да сключат с кантората договор за пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.


Договор за счетоводно обслужване се сключва след регистрацията на фирмата или при стартиране на дейността и не се обвързва със срок.


Ако решите да се възползвате от тази опция практически ще получите безплатна услуга по регистрация на фирмата и ще си осигурите счетоводно обслужване.


Изготвянето и окомплектоването на документи във връзка с регистрации, пререгистраци и дерегистраци  е безплатно и за клиенти на пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване с действащ договор с кантората.